najbolji filter za akvarijum

filter za akvarijum i njegova uloga

Akavarijum je zapravo jedan ekosistem. Njime se doslovno oponaša slatkovodno ili morsko stanište biljnog i životinjskog sveta, i to tipično za neko geografsko područje – npr. jezero Tanganjika u Africi, ili reka Amazon u Južnoj Americi, ili koralni grebeni Australije i sl.

Da bi se takav ekosistem u akvarijumu kreirao i uspešno (samo)održavao, filter za akvarijum je obavezan element i spada u grupu najvažnijih delova jednog akvarijumskog sistema, pored, recimo, rasvete za akvarijum.

Zašto u prirodi filteri nisu potrebni, a u akvarijumu jesu?

bio filter u bazenu

U prirodnom okruženju voda je izbalansirana pre svega zbog činjenice da je njena zapremina (npr. u jezeru) neuporedivo veća i da je količina materijala (peska, šljunka, kamenja i sl.) na dnu takođe ogromna.

To predstavlja izuzetan potencijal za biološku filtraciju. Na bogatom dnu se nastanjuju korisne bakterije, koje prečišćavaju vodu i ekosistem čine samoodrživim.

Ovaj biološki sistem filtracije je toliko moćan, da se koristi i u prirodnim bazenima za plivanje – pravim malim oazama. Pored velikog bazena, gde se pliva, gradi se manje jezerce u kome se nalazi veća količina šljunka i biljaka, koje filtriraju vodu. Nekad se u sistem ubacuju i UV lampe i drugi pomoćni uređaji za sterilizaciju i filtraciju vode.

Kod akvarijuma je cilj da se što preciznije kreira taj prirodni habitat i to u jako malom i ograničenom prostoru, gde su sa jedne strane, zapremina vode i površina dna sa podlogom male, a sa druge populacija ribica, kozica, puževa, biljaka... velike u odnosu na prirodno stanište, npr. već pomenuto jezero.

Zbog ovog disbalansa koji uočavate, akvarijum ne može biti zdrav, kompletan i samoodrživ ekositem bez filtera!

S tim u vezi, kada birate filter za akvarijum, potrudite se da izaberete najbolji mogući, jer će to uz pravilno održavanje u budućnosti smanjiti rizike za nastajanje određenih problema.

Šta je ciklus jednog akvarijuma i kako sistem funkcioniše?

prirodan filter za akvarijum

filteri za akvarijum održavaju vodu u akvarijumu čistom i bezbednom za život ribica, puževa, kozica i biljaka. Evo kako to funkcioniše:

 • Ribice i drugi živorinjski svet u akvarijumu za sobom ostavljaju izmet, koji stvara amonijak, a amonijak je jako toksičan za sav životinjski svet;
 • Taj amonijak je hrana za jednu vrstu korisnih bakterija i one ga razgrađuju i pretvaraju ga u nitrite, koji su takođe toksični za sve stanovnike akvarijuma;
 • Međutim, nitriti su savršena hrana za drugu vrstu korisnih bakterija koje u akvarijumu žive, i one nitrite pretvaraju u nitrate;
 • Nitrati su savršena hrana za biljke i nisu toksični za životinjski svet.
 • Biljke troše nitrate i fosfate i time smanjuju mogućnost za nastajanje algi (alge u akvarijumu ne nastaju zbog prisustva nitrata i fosfata! Algama su oni, kao i biljkama – hrana), zatim vrše fotosintezu i tako obogaćuju vodu kiseonikom, koji je potreban ribicama da bi disale.
 • Ribice troše kiseonik i otpuštaju ugljen-dioksid, koji se lako rastvara u vodi, a potreban je biljkama da bi vršile fotosintezu.

I tako u krug.

Kako filter za akvarijum funkcioniše?

kako radi kanister filter

Kvalitetan filter za akvarijum filtrira vodu na 3 nivoa:

 • na mehaničkom,
 • na hemijskom i
 • na biološkom.

Mehanička filtracija se ogleda u tome da se zadrže sve mehaničke nešistoće poput: izmeta ribica, delova biljaka i sl. otpada.

Hemijska filtracija se ogleda u apsorbciji, tj. vezivanju, toksina iz vode. Dobar primer hemijskog filtera je aktivni ugalj.

Obavezno menjati aktivni ugalj ili bilo koj drugi hemijski filter materijal barem 1 mesečno ili po uputstvu proizvođača, jer se vremenom mogu zasititi štetnim materijama, koje nakon zasićenja vraćaju u vodu!

I na kraju biološka filtracija se ogleda u tome da se omogući rast i razvoj korisnih bakterija. Najviše im odgovaraju materijali poput bio sunđera, keramičkih prstenova, fabričkih ketridža i drugih materijala koji su uključeni u fabričke filtere.

Biološka filtracije je zaprovo i najvažniji vid filtracije i u svakom filteru biološki filter materijali treba da imaju prioritet u odnosu na mehaničke i hemijske. Drugim rečima i preciznije rečeno: minimalno 2/3 prostora u filteru treba da bude rezervisano za biološku filter masu.

Tipične greške koje dovode do gubitka ribica

Najvažnija stvar ima veze sa čišćenjem filtera, i to naročito onog dela za biološku filtraciju, u kome se nalaze korisne bakterije. 

Uvek perite te delove filtera u vodi iz akvarijuma! Nikako direktno sa česme!

Ovo je jako važno, jer voda sa česme ubija korisne bakterije, tačnije hlorin, koji se koristi za dezinfekciju vode za piće. Filter bez korisnih bakterija nije funkcionalan filter i može da dovede do kontaminacije vode i do uginuća riba i dr. životinjskog sveta.

To je poput ponovnog pokretanja akvarijumskog sistema.

Prilikom zamene vode, obavezno koristite neki od preparata za pripremu vode, koji eliminišu hlorin i teške metale. Takva tretirana voda je bezbedna za ribice.

Koristite preparate koji sadrže korisne bakterije za sve nove akvarijume i one kojima treba podrška u pogledu biološke filracije. 

Različiti tipovi filtera za akvarijum

filter za akvarijum - različiti tipovi

U našoj radnji i na veb-šopu se mogu naći sledeći tipovi filtera:

Takođe, po porudžbini vam možemo napraviti sump filter ili prelivni filter po meri. Za to molimo vas da nam se javite!

Unutrašnji filteri za akvarijum

Ovi filteri su jako zastupljeni, naročito u manjim akvarijumima, a dodatno im na popularnost utiče i činjenica da mogu da rastvaraju kiseonik u vodu. Time postaju još praktičniji, ali i dobijaju na estetskoj vrednosti pošto je vizuelni efekat koji mehurići vazduha proizvode mnogima zanimljiv.

Ovaj filter mora biti potpuno potopljen u vodu (osim creva koje uvlači vazduh), i vakumskim priljubnicama se lepi za staklo.

Ovi filteri spadaju među jeftinije, a kod nas su u radnji i webšopu iz ove grupe filtera dostupni atman filteri za akvarijum.

Hang on filteri za akvarijum

Ovi filteri se kače na ivicu akvarijuma i omiljeni su zbog efekta vodopada koji proizvode. I kod njih moguća filtracija i na mehaničkom i biološkom nivou.

Vodopad koji proizvode talasa površinu vode, pa ovi filteri imaju ulogu i u razmeni gasova u vodi. Kod nas u radnji su dostupni atman hang on filteri.

Kanister filteri za akvarijum

Kanister filteri spadaju među najefikasnije i najpraktičnije filtere. Njima je moguće filtrirati vodu i na mehaničkom i na hemijskom i na biološkom nivou i lako se može manipulisati filter masom.

Oni praktično prestavljaju male kontejnere napunjene filtracionim materijalima. Pumpa dovodi vodu iz akvarijuma i propušta je kroz filter masu, a onda je isfiltriranu odvodom vraća u akvarijum.

Kanister filteri takođe spadaju filtere koji zahtevaju minimalno održavanje – najređe se čiste od svih vrsta filtera.

Takođe, idealni su za velike akvarijume, jer imaju ubedljivo najveći protok vode. Protok vode jednog kanistera može da se kreće od 300 litara na sat (Atman EF-1) pa do 1400 litara na sat (JBL CristalProfi e1502).

Zato su kanisteri zgodne za gotovo sve veličine akvarijuma, mada je najubičajenije da se stavljaju u akvarijume od 100 litara, pa naviše. 

Druge vrste filtera za akvarijum

Postoje i druge vrste filtera, kao što su takozvani korner filteri, koji koriste vazdušnu pumpu za protok vode. To su najmanje efikasni filteri i koriste se za jako male akvarijume. Takođe, za male akvarijume se koriste i sunđer filteri, koji su takođe najmanje efikasni.

Sa druge strane, postoje DIY filteri za slatkovodne akvarijume koji mogu da budu jako efikasni, pod uslovom da su dobro napravljeni i da se koristi dovoljna količina kvalitetne filter mase. Takav je npr. sump filter najvećeg akvarijuma u našoj radnji.

Zaključak – koji je filter za akvarijum najbolji?

Najbolji filter za akvarijum mora da odgovara dimenzijama i potrebama akvarijuma i s tim u vezi, mora da zadovolji 2 jako važna kriterijuma:

 • da ima dovoljno prostora za kvalitenu filter masu i
 • da ima optimalan protok vode.

Imajući ovo u vidu, naš nedvosmislen i direktan odgovor bi bio – kanister filter. To je filter u koji može da stane jako puno kvalitetne filter mase (i za mehaničku, i za hemijsku, i za biološku filtraciju), ima veliki protok vode i praktičan je, o čemu smo već govorili...

Ispod možete da vidite i video prezentaciju o filterima za akvarijum, koju je održao Branislav Mandić, jedan od najboljih srpskih akvarista.

Takođe, populacija živih organizama po jednom litru vode je neuporedivo manja nego u akvarijumu.