podloga za akvarijum biološka filtracija

Šljunak i druga podloga za akvarijum je višestruko korisna i praktično je gotovo svaki akvarijum mora imati. Ovde ćemo vam odmah istaći 5 ključnih funkcija koje podloga za akvarijum obavlja.

  • Uloga podloge u biološkoj filtraciji
  • Podloga kao deo prirodnog habitata ribica
  • Podloga kao osnova za opstanak biljaka
  • Estetska funkcija podloge za akvarijum
  • U kojim slučajevima podloga nije poželjna?

Uloga podloge u biološkoj filtraciji

Ovo je verovatno, ako ne i definitivno najvažnija funkcija koju šljunak za akvarijum ima, iako će svako u prvi plan izdvojiti dekorativnu funkciju.

Šljunak je idealno stanište za korisne bakterije, koje su odgovorne za biološku filtraciju vode.

Te bakterije formiraju kolonije na podlozi i eliminišu otpad koji nastaje;

  • od ribica,
  • odostataka hrane i
  • od otpalih delova biljaka.

Ove korisne bakterije mogu živeti i van podloge, ali u tom slučaju mogu biti deficitarne, što se direktno odražava na kvalitet vode, jer bez njih, voda ne može biti kristalno čista.

Ako je dno potpuno prazno, bez ikakve podloge, biće neophodno da se mnogo češće menja voda da bi se tako eliminisao štetan otpad koji se nagomilava.

Međutim, u nekim slučajevima, kada je akvarijum bez podloge naseljen ribom do krajnjih maksimuma, čak i često menjanje vode nije dovoljno da se eliminišu amonijak i nitrati i tako spreči trovanje ribica. Ovakvi akvarijumi ne mogu opstati bez podloge.

Podloga kao deo prirodnog habitata ribica

podloga za akvarijum biološka filtracija

Šljunak je deo prijatnog okruženja koje se trudimo da ribicama napravimo. Najčešće se i u prirodi nalazi na dnu njihovog staništa.

Dalje, nekim ribicama pruža (onima koje vole da se ukopavaju) mesto za skrivanje, a nekim (onima koje žive na dnu) mesto za skupljanje hrane.

Takođe, dno sa podlogom ne pravi efekat ogledala, a ogledalo može da stresira ribice.

Podloga može da se koristi za poboljšanje hemije vode. Na primer, ako ribice zahtevaju tvrdu vodu (najčešće morske vrste), koralni supstrat može da pomogne da da se dostignu tačne i potrebne vrednosti.

I na kraju, šljunkovita podloga može da bude savršeno skrovište za ikru. Deblji sloj šljunka u akvarijumu može da omogući jajašcima da upadnu dublje u podlogu i tako umaknu gladnim ribicama, koje će pojesti čak i svoje sopstveno potomstvo.

Neki organizmi koji žive u podlozi, kao što je infuzoria i sl. mikronski organizmi, odlična su hrana za tek izleglu mlađ.

Podloga kao osnova za opstanak biljaka

podloga za akvarijum sadnja biljaka

Ukoliko imate biljke, podloga (šljunak ili soil) je ključna, zajedno sa kvalitetnom rasvetom za akvarijum, za uspevanje tih biljaka.

Biljke se zapravo sade u podlogu akvarijuma.

Dobra podloga za akvarijum omogućava biljkama da lepo puste korenje i da tako sebi obezbede potrebne hranljive materije.

Laterit i vermikulit su često u sastavu hranljivih podloga za biljne akvarijume, koje se obično koriste u kombinaciji sa šljunkovima.

Biljni akvarijumi zahtevaju nešto deblje slojeve podloge da bi se biljke koje su posađene bolje primile i da kasnije ne bi isplivavale. Imajte to u vidu prilikom formiranja biljnog akvarijuma.

Estetska funkcija podloge za akvarijum

podloga za akvarijum u sklopu aquascape a

Možda nećete moći da vidite sve mikro-organizme koji doprinose kvalitetu vode i zdravlju ribice, ali ćete definitivno primetiti kako podloga utiče na estetsku pojavu akvarijuma.

Pored ove, uslovno rečeno, dizajnerske ili kreativne funkcije, podloga može da u sebe primi razne otpatke koji se nalaze u vodi, što takođe doprinosi estetici, jer je akvarijum sa podlogom čistiji akvarijum.

Probajte da samo jedan dan imate akvarijum bez podloge i bićete začuđeni koliko „smeća“ će se naći na dnu.

Šljunak i soil, kao završene podloge, pored toga što imaju funkciju da sakriju materijale koje ne želite da vidite, mogu da dodatno istaknu ono što zaista želite da vidite – ribice.

Na primer, ribice koje imaju srebrnu boju neće tako lepo izgledati ako je u akvarijumu dno golo staklo. Međutim, ako je na dnu neka tamna (braon ili crna) podloga, boja ribice će postati mnogo upečatljivija i lepša.

Takođe, pored većeg uživanja u bojama ribica, taj dobar kontrast koji tamnije podloge pružaju pomaže vam da bolje uočite moguće zdravstvene probleme ribica.

U kojim slučajevima podloga nije poželjna?

Postoje sporadični slučajevi kada šljunak za akvarijum nije najpoželjniji u akvarijumu.

Uobičajeni slučaj kada je bilo kakva podloga u akvarijumu suvišna je odgajivački akvarijum – naročito kada se ikra izleže i kada se mlađ goji.

Odgjivački akvarijumi se moraju održavati strogo čistim, zahtevaju čestu zamenu vode i usisavanje otpada sa dna. Kada bi takav akvarijum imao podlogu, bilo bi jako teško razlikovati mlađ od smeća i same podloge i mogla bi se slučajno usisati za vreme sifoniranja dna i zamene vode.

Karantinski ili akvarijumi „bolnice“ su takođe bez podloge. Podloga bi u takvom akvarijumu bila pravo utočište za patogene organizme i vrlo bi se lako inficirali novi stanovnici, koji bi se u takvom akvarijumu našli.

Dno bez podloge je dobar način da se to izbegne.

Na kraju, neki ljudi veruju da jarko (drečavo) obojena podloga stresira ribice, i to zbog toga što takve boje nisu prisutne u njihovom prirodnom staništu.

Stres je jedan od glavnih krivaca sa kompromitovanje imuniteta ribicama, što ih čini podložnijim raznim bolestima, pa se zbog toga teži ka što prirodnijim bojama podloge.

Takođe boja kojom je šljunak obojen se može rastvoriti u vodi i kontaminirati je i zatrovati ribe. Zato treba voditi računa o tome da su pesak ili šljunak za akvarijum 100% bezbedni za ribice.